Humminbird AUTOCHART ZLINE SD LITHUANIA 128 LAKES

Brand: HUMMINBIRD
In stock
600033-1M

95.00

AUTOCHART ZLINE SD LITHUANIA 128 LAKES. Lakes included: 1 Aisetas 44 Grūtas 87 Prapuntas 2 Akmena 45 Gulbinas 88 Pravalas (Vidugiris) 3...
+

AUTOCHART ZLINE SD LITHUANIA 128 LAKES.

Lakes included:

1

Aisetas

44

Grūtas

87

Prapuntas

2

Akmena

45

Gulbinas

88

Pravalas (Vidugiris)

3

Alaušas

46

Ilgis (Varėnos r.)

89

Rašia

4

Almajas

47

Ilgis (Zarasų r.)

90

Rėkyva

5

Amalvas

48

Indrajai

91

Rimietis

6

Ančia

49

Išnarai

92

Rubikiai

7

Antakmenių ež.

50

Kauno marios

93

Rūžas

8

Antalieptės marios

51

Kertuojai

94

Samavas

9

Apvardai

52

Kretuonas

95

Sartai

10

Arinas

53

Kurėnų ež.

96

Seirijis

11

Asavas

54

Kuršių marios

97

Siesartis

12

Asavėlis

55

Lakajai, Baltieji

98

Siesikų ež.

13

Asveja

56

Lakajai, Juodieji

99

Simno ež.

14

Aukštadvario tvenkinys

57

Lamėstas

100

Skaistis

15

Avilys

58

Lavysas

101

Snaigynas

16

Ažvintaitis

59

Lėnas

102

Spindžius

17

Ažvintis

60

Linkmenas

103

Stirniai

18

Babrų ež.

61

Luka

104

Suosa

19

Babrukas

62

Lūkstas

105

Šakarvai

20

Balsys

63

Luodis

106

Širvėna

21

Baltijos jūra

64

Luokesai

107

Šlavantas

22

Baluošas (Švenčionių r.)

65

Luokesaitis

108

Šlavantėlis

23

Baluošas (Ignalinos r.)

66

Lūšiai

109

Šventas

24

Bebrusai

67

Lūšykštis

110

Tauragnas

25

Biržulis

68

Malkėstaitis

111

Tausalas

26

Čičirys

69

Malkėstas

112

Totoriškių ež.

27

Daugų ež.(Didžiulis)

70

Mastis

113

Uolys ež.

28

Dysnai

71

Mažasis Gulbinų ež.

114

Ūsiai

29

Dysnykštis

72

Metelys

115

Utenas

30

Dringis

73

Monaitis

116

Vajuonis

31

Drūkšiai

74

Monis

117

Vašuokas

32

Dumblys

75

Nedzingis

118

Veisiejis

33

Dūkštas

76

Nemunas (nuo Birštono iki Kauno marių)

119

Vencavas

34

Dusia

77

Nerespinka

120

Vernijis

35

Erzvėtas

78

Nevėža

121

Viešintas

36

Galstas

79

Obelija

122

Vievis

37

Galuonai

80

Pakalas

123

Vilkinys

38

Galuonis

81

Pakasas

124

Virintai

39

Galvė

82

Papis

125

Vištytis

40

Gavys

83

Peršokšnai

126

Zalvė

41

Giluitis

84

Pikeliškių ež. (Žalesas)

127

Zapsys

42

Gilušis

85

Platelių ežeras

128

Želva

43

Glėbas

86

Plinkšių ežeras

 

 

Brand:
HUMMINBIRD

Good to know